Wystawa „Wełnowiec-Józefowiec – dzielnice Katowic” składa się z unikalnych archiwalnych fotografii opatrzonych szkicem historycznym. 

Pierwsze wzmianki o Wełnowcu pochodzą z XVII wieku. Powstał z połączenia przysiółka Bogucic i kolonii Bytkowa. Początki Józefowca jako wsi sięgają XIX wieku.
Rozwój zawdzięczają zalegającym pokładom węgla kamiennego i hucie żelaza w której wielkie piece opalano koksem oraz hucie cynku, dajac poczatek rozwojowi przemysłu cynkowego.
Tereny te miały początkowo luźną zabudowę. Dopiero w wyniku intensywnego rozwoju górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa cynku w XIX wieku budowano domy mieszkalne dla robotników o nienajlepszym standardzie ( familoki,kolonie robotnicze ).
Począwszy od lat 50. XX wieku zaczęto je stopniowo wyburzać, a w ich miejsce wyrastały nowoczesne osiedla mieszkaniowe.
Oprócz kopalń i zakładów cynkowych na terenie Wełnowca działały także inne duże zakłady przemysłowe, m.in. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Odlewnia Żelaza „Rapid”, Zakłady Optyczne „Iwoka” (po wojnie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „Op-ta”) oraz wiele mniejszych firm produkcyjnych i usługowych.

Więcej informacji n.p. LECH SZARANIEC "Osady i Osiedla Katowic"

Kilka obrazków

Piotr&Paweł