MOSIR Rybnik

Rajd kolarski "Żegnaj Lato"

Rybnik Ochojec 15.09.2019

Niedziela 15-tego września 2019

stacja kolejowa 'Leszczyny'. Stąd rozpocząłem; pogoda tego dnia dopisała, metę usytuowano na terenie LKS "Płomień" Ochojec w Rybniku Ochojcu na ul Cystersów. Ze stacji ulicami Wilowa, Teofila Brzozy do Książenice, dalej ulicą Klimka do pojawienia się szlaku rowerowego. Trasą nr. 282 do Ochojca aby przekroczywszy na światłach drogę 78 Rybnik-Gliwice znaleść się na ul. Cystersów i dojechać nią na metę.
Wcześnie przybywszy, mogłem obserwować jak kierownictwo rajdu witało kolejne grupy rowerzystów. "Gronie", "Catena", Wandrus", "Wagabunda", "Sokół Radlin", "Ramża Czerwionka Leszczyny", "Huzy Gliwice", "Wiecipięta Jastrzębie Zdrój". Zakończona rejestracja uczestników, rozpoczęcie konkursów a były to: "Rzut oponami", "Koło fortuny", "Łapanie kijka". Nagrody rzeczowe ufundowane były przez MOSiR Rybnik oraz Urząd Miasta Rybnik.
Uczestnicy rajdu zostali zaproszeni do udziału w konkursach. Jedna z ekip oznajmiła chęć wczesniejszego wyjazdu co spowodowało ich przerwanie i zgromadzenie się do zdjęć grupowych. Nowością były zdjęcia i video z drona Pana Łukasza Wawrziczek.
Wyniki w konkursach pozwoliły mi podjąć decyzję o możliwie szybkim powrocie. Powrót drogą 78 do Kuźni Nieborowskiej i dalej drogą 921 przez Knurów, Gierałtowice i dalej Chudów, Borową Wieś, Starą Kuźnicę, Stare Panewniki.
Pogoda, kondycja i ludzie sprawili że wycieczkę uznam za wpełni udaną.
Click aby wejrzeć na zdjęcia Ryska W. i Bronka K.

I to byłoby na tyle.