Wisła Głębce 2020-02-08

Wycieczka górska z Wisły Głębce do Wisła Uzdrowisko przez Telesforówkę