Dużo zdrowia, pomyślności
niech zawsze w sercu Twym
radość gości.

wszyscy Tobie tego życzymy